รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนกวน

ทุเรียนกวน
  • รหัสสินค้า : 950506-B102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนกวน

  • ขนาด : 14.00 X 20.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :11000.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 084-3959124 0 7327 1027

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร