รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องเอนกประสงค์

กล่องเอนกประสงค์

กล่องเอนกประสงค์

  • ขนาด : 28.00 X 36.00 X 9.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :945.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
590.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

หมู่ที่ 3 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ติดต่อ : นายจรัญ ดำรงค์รั

โทร : 0-7327-1088

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2555