รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครีมไพร

ครีมไพร

ครีมไพร

  • ขนาด : 5.00 X 5.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :40.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
90.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้แช่บ๊วย

13 นายสิน คูหามุข ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ติดต่อ : นางวาสนา หริรักษ์

โทร : 08 4780 3061

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้แช่บ๊วย