รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนทอดกรอบ

ทุเรียนทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 950101-B201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนทอดกรอบ

  • ขนาด : 12.00 X 5.00 X 18.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :145.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
90.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชุมชนหัวสะพานสะเตง

เลขที่ 115/25 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : นางสุกัญญา หมื่น

โทร : 073 213075 , 073 215074

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป ชุมชนหัวสะพานสะเตง