รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริก

น้ำพริก
  • รหัสสินค้า : 950101-SB101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริก

  • ขนาด : 13.00 X 13.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :190.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมปั้นสิบ (ไส้ปลา)

327 ผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : นางบังอร วรรณรักษ

โทร : 08-6957-8721, 0-7320-3514

โทรสาร : 0-7320-3514

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป ขนมปั้นสิบ (ไส้ปลา)