รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนกวน

ทุเรียนกวน
  • รหัสสินค้า : 950506-A101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนกวน

  • ขนาด : 9.00 X 15.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1060.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ

เลขที่ 59 หมู่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ ไสยศา

โทร : 073 271174

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ