รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม

น้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม
  • รหัสสินค้า : 940101-D102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :50.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีตะวัน (น้ำพริกแม่จำเนียร)

5/6 นอกเขตชุมชนตำบลสะบารัง หมู่ 17 2 ตรอก 6 หนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ติดต่อ : นางจำเนียร สวนกร

โทร : 081 5438267, 073 313531

วันที่แก้ไข : 26 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีตะวัน (น้ำพริกแม่จำเนียร)