รายละเอียดสินค้าโอทอป

ภาพวาดสีน้ำมันพร้อมกรอบรูป

ภาพวาดสีน้ำมันพร้อมกรอบรูป

ภาพวาดสีน้ำมันพร้อมกรอบรูป

  • ขนาด : 80.00 X 0.00 X 60.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
5500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มท่าเหนือแกลอรี่

5/2 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นายกฤษณะ อยู่มั่นใจ

โทร : 086 2159046, 055-447289

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มท่าเหนือแกลอรี่