รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขาม 3 รสมีเมล็ด

มะขาม 3 รสมีเมล็ด
  • รหัสสินค้า : 530503-D102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขาม 3 รสมีเมล็ด

  • ขนาด : 7.50 X 7.50 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :375.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1

165 บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : นางทัชรีย์ ศรีคำ

โทร : 081-8355249

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1