รายละเอียดสินค้าโอทอป

เม็ดมะม่วงคั่วทั้งเปลือก

เม็ดมะม่วงคั่วทั้งเปลือก
  • รหัสสินค้า : 530302-B103
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เม็ดมะม่วงคั่วทั้งเปลือก

  • ขนาด : 15.00 X 15.00 X 3.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :275.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

40 ตีนดอย หมู่ 2 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

ติดต่อ : นางพิกุล บุญเมิง

โทร : 08-6205-2720

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์