รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป

เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป

เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป

  • ขนาด : 40.00 X 0.00 X 66.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
950.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

21 หมู่ 7 บ้านหนองเขื่องช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ติดต่อ : คุณกุหลาบ ขานหยู่

โทร : 08 1974 7058

อีเมล: Kulab121@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหม