รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 820101675301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพังงา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเลี้ยงผึ้งตากแดดร่วมใจ

21/3 หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ติดต่อ :

โทร : 08 6120 4708

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มเลี้ยงผึ้งตากแดดร่วมใจ