รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 850403-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ซาลาเปา (รหัสโอทอป 850400414701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชมรมซาลาเปาทับหลี

11 หมู่ 4 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ติดต่อ : นางเสาวภา ลิ้มแสง

โทร : 081-8957319 0-7784-6075

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มชมรมซาลาเปาทับหลี