รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 650605-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบธัญพืช (รหัสโอทอป 650600375202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง

299 ใหม่โปร่งนก หมู่ 7 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

ติดต่อ : นางอำนวย แซ่ลี้

โทร : 08-1474-8542

วันที่แก้ไข : 15 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง