รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 850101-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเต้าส้อวารุณี (รหัสโอทอป 850100244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมเต้าส้อ วารุณี

77/29 ซอยภักดี ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ติดต่อ : คุณวารุณี เพ็ชรโย

โทร : 089 971 9871, 081 077 5757

วันที่แก้ไข : 2 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มขนมเต้าส้อ วารุณี