รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 850105-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กะปิตุ้งหนิง (รหัสโอทอป 850100414701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กะปิตุ้งหนิง

67 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ติดต่อ : นางตุ้งหนิง อยู่ข

โทร : 08 6268 1991

วันที่แก้ไข : 2 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กะปิตุ้งหนิง