รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องใส่กระดาษทิชชู (รหัสโอทอป 570100655301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร