รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 570701445201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้)

103 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ติดต่อ : นางสุนา ตาฟู

โทร : 053 653490

วันที่แก้ไข : 30 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้)