รายละเอียดสินค้าโอทอป

เชิงเทียนไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 710400055301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมบ้านแก่งแคบ

299/1 หมู่ที่ 4 บ้านแก่งแคบ ถนนลาดหญ้า-เอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

ติดต่อ : คุณสหัสนัย ยันยงค

โทร : 0 1847 4912 , 0 3457 4057

อีเมล: tiparat_kwaiyai@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมบ้านแก่งแคบ