รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 260106-F002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะปรางแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 260100315301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่นาปลาเผา

99 คลองต้น หมู่ 1 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางพฤษศรี เจดีโน

โทร : 0-3732-0938

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่นาปลาเผา