รายละเอียดสินค้าโอทอป

บ้านเรือนไทยหมู่ (รหัสโอทอป 260400634901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มบ้านเรือนไทยจากกระดาษ

103/42 คลอง 14 เหนือ หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : นายสุชาติ บัวคำ

โทร : 08-9023-0561

อีเมล: cdd2604@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มบ้านเรือนไทยจากกระดาษ