รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 520703-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามแก้ว 5 รส (รหัสโอทอป 520700405302)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวังโป่ง

82 วังโป่ง หมู่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

ติดต่อ : นางแสง จันทร์เคร

โทร : 08-1162-9941

อีเมล: patanalampang@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 25 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวังโป่ง