รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์

ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ (รหัสโอทอป 530101185201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าห่มใยสังเคราะห์-สำลี

206/11 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ :

โทร : 0 5541 6306

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าห่มใยสังเคราะห์-สำลี