รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าม่าน (รหัสโอทอป 530101345203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลท่าเสา

หมู่ที่ 4 บ้านหนองคำฮ้อย ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ติดต่อ : นางวาลี เพ็ชรพิชั

โทร : (055) 444046

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลท่าเสา