รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองเท้าผ้า (รหัสโอทอป 530100375201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านบ้านหนองบัว

59/1 หนองบัว หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางวาลี เพ็ชรพิช

โทร : 0-5544-4048

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านบ้านหนองบัว