รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดตองกงถักหวาย (รหัสโอทอป 530800124701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีไม้กวาดหมู่ที่7

184 ผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : นางกาบ เชียงพันธ์

โทร : 08-2160-1148

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีไม้กวาดหมู่ที่7