รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 530107-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกนรก (รหัสโอทอป 530101355303)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ถนอมน้ำพริกนรก

61 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางถนอม เกตุแย้ม

โทร : 08 2171 0816

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป ถนอมน้ำพริกนรก