รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มนวม (รหัสโอทอป 530800314902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม - ที่นอน

กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต. ฝายหลวง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์

ติดต่อ : นางเคลือบ เสือน้

โทร : 055-450207

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม - ที่นอน