รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรมเช็ดเท้า (รหัสโอทอป 540800155201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

111 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170

ติดต่อ : นายสำราญ ใจจริง

โทร : 081-0220198

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า