รายละเอียดสินค้าโอทอป

สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร

สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร
  • รหัสสินค้า : 210103-SF001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระยอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร

88/8 หมู่ที่ 14 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

ติดต่อ : นายประสงค์ สุวรรณราย

โทร : 086-8222039

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2560