รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมไทยจ่ามงกุฏ

ขนมไทยจ่ามงกุฏ
  • รหัสสินค้า : 750306-G003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมไทยจ่ามงกุฏ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง

120/1 บางจาก หมู่ 3 บางนกแขวก-ราชบุรี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางสาวจำนง พงษ์พิ

โทร : 08-512-8618, 0-3475-1677

วันที่แก้ไข : 13 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง