รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 130201115301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ไม้กวาดดอกหญ้า

28/218 หมู่ที่ 3 ซอย 15 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ : นางสนธิยา กาลธิโร

โทร : 086-3297248

วันที่แก้ไข : 10 พ.ค 2555