รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุกกี้เนยสด

คุกกี้เนยสด
  • รหัสสินค้า : 250807-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุกกี้เนยสด (รหัสโอทอป 250800555202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

คุกกี้เนยสด

53/5 หมู่ที่ 5 ถนน 304 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ติดต่อ : นางปทุมทิพย์ งามน

โทร : 037-209165

โทรสาร : 037-209190

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป คุกกี้เนยสด