รายละเอียดสินค้าโอทอป

ที่ใส่ทิชชู (รหัสโอทอป 740101015302)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ชุมชนเคหะมหาชัย)

31/490 ปลายคลองครุ หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางจิรายุ หลอมประ

โทร : 08-9213-5059

วันที่แก้ไข : 9 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ชุมชนเคหะมหาชัย)