รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาอูหลงเบอร์ 12

ชาอูหลงเบอร์ 12
ชาอูหลงเบอร์ 12

ชาอูหลงเบอร์ 12 (รหัสโอทอป 570701384901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชาไทยดอยธรรม

123 ดงสุวรรณ หมู่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

ติดต่อ : นายกฤษฏิ์ภูมิ ปทุมชัย

โทร : 08-1882-4243

โทรสาร : 0-5360-0686

วันที่แก้ไข : 19 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป ชาไทยดอยธรรม