รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามแก้วสี่รส

มะขามแก้วสี่รส
  • รหัสสินค้า : 660101-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามแก้วสี่รส (รหัสโอทอป 66010003611027)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านมะขามแก้วสี่รส

113/4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

ติดต่อ : คุณชลธีร์ เหลืองประเสริฐ

โทร : 056 611978

โทรสาร : 056 611978

อีเมล: chonlatee_04@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป บ้านมะขามแก้วสี่รส