รายละเอียดสินค้าโอทอป

เข็มขัดแฟชั่น

เข็มขัดแฟชั่น

เข็มขัดแฟชั่น (รหัสโอทอป 6609000034736)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเรือนกะลา

16/2 เนินไก่เถื่อน หมู่ 14 ตำบลสากเหล็ก กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160

ติดต่อ : นายสถิตย์ ชินณะ

โทร : 08-6735-6298

อีเมล: sathit-chinna.47@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเรือนกะลา