รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มสมุนไพร

ไข่เค็มสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 400101-O003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มสมุนไพร (รหัสโอทอป 40010008565487)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านชุมชนโนนชัย2

6 ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ : นางละม้าย จันทร์

โทร : 08 6852 8375

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านชุมชนโนนชัย2