รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 400206-B005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน (รหัสโอทอป 40020004185966)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน

110 หมู่ 10 บ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

ติดต่อ : นางสมปอง พิทอง

โทร : 08-1546-1612, 0-4326-9258

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน