รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครีมบำรุงผิวธัญพืช

ครีมบำรุงผิวธัญพืช

ครีมบำรุงผิวธัญพืช (รหัสโอทอป 65010003055877)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่่อเศรษฐกิจชุมชน

30 ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อ :

โทร : 089-8561082, 086-9291745

วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่่อเศรษฐกิจชุมชน