รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมบัวหิมะ ตราซากุระ

ขนมบัวหิมะ ตราซากุระ (รหัสโอทอป 40100003250066)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านขนมคุณภัทรา

415/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ติดต่อ :

โทร : 043-374539

วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป บ้านขนมคุณภัทรา