รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่า (รหัสโอทอป 40250001110819)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำผึ้งป่า

139 หมู่5 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

ติดต่อ :

โทร : 087-2367055

วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำผึ้งป่า