รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงแผ่นมหาชนก

มะม่วงแผ่นมหาชนก
  • รหัสสินค้า : 500406-SC001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงแผ่นมหาชนก (รหัสโอทอป 500400029)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง

433/1 ม.2 ถนนชม.-ฝาง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

ติดต่อ :

โทร : 081-9505608

วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง