รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาใบหม่อน

ชาใบหม่อน (รหัสโอทอป 400300014)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม

10 ป่าหม้อ หมู่ 11 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

ติดต่อ : นางอนงค์ กูดอั้ว

โทร : 08 1601 1150

วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม