รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาเขียวใบหม่อน

ชาเขียวใบหม่อน (รหัสโอทอป 402000005)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชมรมผู้ปลูกสมุนไพรชาเขียวใบหม่อน

202 ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

ติดต่อ : นายบุญธรรม ภูคำใบ

โทร : 08-9953-4002

วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป ชมรมผู้ปลูกสมุนไพรชาเขียวใบหม่อน