รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขิงผงสำเร็จรูป

ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 402000012)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย

178 ห้วยเตย หมู่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

ติดต่อ : นางสานิตย์ สีเนหะ

โทร : 08-1261-1239

อีเมล: puch2513@thai.com

วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย