รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะตูมผงสำเร็จรูป

มะตูมผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 402000020)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

304 หมู่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350

ติดต่อ : นางวงเดือน พรมชมช

โทร : 043-914108

วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์