รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งไทยล้านนา

น้ำผึ้งไทยล้านนา

น้ำผึ้งไทยล้านนา (รหัสโอทอป 500100209)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ไมยลานนาฟาร์มผึ้ง จำกัด

92/9 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 80100

ติดต่อ :

โทร : 081-8853483

วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2556