รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง (รหัสโอทอป 500100131)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

261/10 ถนนช้างคลาน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ติดต่อ : นางสาวภัทรภร สิงหเสนี

โทร : 053-220501

วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2556