รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้ายแต่งเม็ดไม้

เสื้อผ้าฝ้ายแต่งเม็ดไม้

เสื้อผ้าฝ้ายแต่งเม็ดไม้ (รหัสโอทอป 50060000343470)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เสื้อสตรี

87 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : นายธัญญาเทพ กันธะ

โทร : 081-0212175

อีเมล: Pim_Fai@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป เสื้อสตรี